News - 25.09.2015

APANET członkiem IZBY ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ I ODBIORCÓW ENERGII

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty związane z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej.
Kluczowym celem Izby jest podniesienie pozycji rynkowej przemysłowych odbiorców energii.
Firma APANET została oficjalnie włączona w poczet członków Izby. Jest to dla nas duże wyróżnienie i cieszymy się, że możemy mieć udział w tak znakomitym gronie.

 indeks

 

http://www.iep.org.pl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=102

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.