News - 01.03.2016

APANET Członkiem Miesiąca LonMark Interantional!

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy w marcu miano Członka Miesiąca LonMark International, organizacji zrzeszającej producentów i integratorów otwartych systemów sterowania. Dziękujemy za to wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że wspólnie z LonMark możemy promować Otwarte Systemy w Polsce.

Apanet member pl

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.