News - 27.03.2013

APANET Green System w programie PolSEFF

Nasze sterowniki inteligentnego systemu oświetlenia GLC zostały umieszczone na liście (LEME) kwalifikowanych materiałów i urządzeń programu PolSEFF. Dzięki temu inwestorzy z sektora MŚP mogą skorzystać z atrakcyjnego finansowania projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Jest to program mający na celu przyspieszenie w przedsiębiorstwach projektów modernizacyjnych mających na celu obniżenie zużycia energii przez ułatwienia w finansowaniu i premie inwestycyjne w wysokości 10-15% wartości kredytu/leasingu w zależności od zrealizowanego projektu inwestycyjnego. Uczestnictwo w tym programie pomaga naszym klientom także w uzyskaniu pomocy technicznej i konsultacyjnej w zakresie inteligentnego oświetlenia ulic.

wiecej o PolSEFF: http://www.polseff.org/

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.