News - 24.04.2012

Apanet na konferencji PTPiREE

oświetlenie magazynowe

Na corocznej konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej pod tytułem: „Oświetlenie drogowe – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju” spotkały się najważniejsze firmy branży oświetleniowej w Polsce oraz przedstawiciele gmin. W części konferencyjnej uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych prezentacji omawiających zarówno techniczne, prawne jaki i finansowe aspekty oświetlania dróg w gminach. Nierzadko wywiązywała się gorąca dyskusja świadcząca o tym, że temat oświetlenia ulic w miastach i gminach jest tematem bardzo ważkim. Wszyscy niemal bowiem borykają się z ograniczeniami budżetowymi.

Taka sytuacja skłania gminy do szukania energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych. Takie rozwiązania (i nie tylko) uczestnicy konferencji mogli znaleźć na wystawienniczej części niniejszego spotkania. Miedzy innymi firmami APANET Green System sp. z o.o. zaprezentowała swój inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym. Była to bardzo dobra okazja do pokazania na żywo sterowników i przedstawienia zasady działania takich systemów i sposobu oszczędzania przez nie energii elektrycznej.
Bardzo ważne było też spotkanie w jednym miejscu wszystkich znaczących firm z branży oświetleniowej w Polsce i wymiana poglądów ze specjalistami najlepiej znającymi polskie realia. Z tych spotkań wynieśliśmy wiedzę oraz chęć współpracy, której efektami mamy nadzieje się pochwalić już niedługo.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.