News - 19.12.2013

GreenVoltage Controller GVC10 – nowość

GreenVoltage Controller GVC10W związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego nr 2007/32/WE i Rozporządzeń komisji (WE) nr 245/2009 i 347/2010 od 2017 roku zostaną wycofane z obrotu tradycyjne stateczniki elektromagnetyczne. Jest to spowodowane ich niską sprawnością energetyczną oraz niekorzystnym wpływem na sieci zasilające (niski współczynnik mocy i nieliniowy charakter obciążenia). W ich miejsce stosowane będą stateczniki elektroniczne o wyższej sprawności, nie pobierajcie mocy biernej dzięki układom PFC.

Jedną w wielu zalet stateczników elektronicznych jest ich niewrażliwość na zmiany napięcia zasilania. Równocześnie na zmianie napięcia zasilania opierają się, dość powszechne, tradycyjne układy centralnej redukcji mocy. W rezultacie już dziś nie można zastosować w nich nowoczesnych opraw ze statecznikami elektronicznymi czy lamp LED a w niedalekiej przyszłości użytkownicy zostaną pozbawieni zasadniczej funkcjonalności systemów centralnej redukcji mocy.

W związku z powyższym firma APANET Green System Sp. z o.o. wprowadziła na rynek, chroniony patentem, sterownik oświetlenia GVC‑10 pracujący w oparciu o pomiar napięcia zasilania. Urządzenie to pozwala na zastosowanie w sieciach objętych centralną redukcją mocy nowoczesnych stateczników HPS i MH oraz zasilaczy LED, z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności. Sterownik GVC-10 mierzy bieżące napięcia zasilania i na jego podstawie steruje oprawą z wykorzystaniem interfejsu DALI lub 1-10V. W rezultacie nowoczesna oprawa zachowują się jak tradycyjne źródło światła zachowując wszystkie swoje zalety eksploatacyjne.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.