News - 19.12.2011

Instalacja Inteligentnego Systemu Sterowania Ulic w Jeleniej Górze

inteligentne sterowanie oświetleniemFirma APANET green system sp. z o.o. i Urząd Miasta Jelenia Góra podpisały porozumienie dotyczące realizacji pilotażowej instalacji Inteligentnego Systemu Sterowania Ulic w mieście Jelenia Góra.

Cieszymy się, że rozpoczynamy współpracę z miastem, dla którego rozwiązania Smart City są nie tylko ideą przyszłości, a wymogiem teraźniejszości, z miastem dobrze rozumiejącym, że takie innowacyjne podejście przynosi zarówno korzyści w postaci oszczędności ekonomicznych jak i korzyści ekologicznych.

Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi wspólnie wdrożymy system będący modelem do naśladowania dla innych proinnowacyjnych miast i gmin.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.