News - 10.11.2015

Misja gospodarcza do Chile

greenevo

Dziś tj. 9 listopada 2015 roku wyruszamy z misją gospodarczą do Chile dofinansowaną przez Ministerstwo Środowiska. Jako Laureat II edycji konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii będziemy promować nasze systemy na rynku Ameryki Południowej. Misja gospodarcza wpisuje się w przyjętą przez nas strategię rozwoju zakładającą ekspansję na rynki zagraniczne – dotychczas w Chile pozyskaliśmy jednego klienta.
Wydarzenie jest także idealną okazją na poszerzenie zakresu współpracy z już rozpoznanymi partnerami oraz na nawiązanie współpracy z kolejnymi.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.