News - 31.08.2015

Modernizacja oświetlenia w SSE ARP Mielec

banner-mielec

Właśnie realizujemy nową instalację w kolejnej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – w Mielcu.

Jest to część projektu Smart Grid – Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne, realizowanego przez ARP S.A.

Zadanie to obejmuje modernizację 415 punktów świetlnych, z zastosowaniem sterowników GLC 122 APANET, na terenie Strefy i ma być zrealizowane do końca bieżącego roku.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.