News - 03.03.2011

Nagroda na targach „Światło” – Najlepszy Wyrób targów

Smart Grid Smart City

Zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepszy wyrób targów ŚWIATŁO 2011. Z dumą pragniemy ogłosić, że nasze urządzen ie do inteligentnego sterowania zasilaniem oświetlenia ulicznego serii GLC100 zostało wybrane Najlepszym Wyrobem Targów w kategorii Systemy zasilające i sterujące.

Cieszymy się z otrzymanej I nagrody i nie zamierzamy spocząć na laurach. W planach mamy rozszerzenie oferty o inne produkty z szerokiego zakresu Smart Grid czy Smart City.

Lista nagrodzonych


Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.