News - 22.06.2011

Nowa wersja sterownika serii GLC100

sterownik monitorowania energii i mocyFirma APANET Green System wprowadziła do oferty nową wersję sterownika serii GLC100. Najważniejsze zmiany polegają na zmodyfikowaniu konstrukcji oraz wprowadzeniu nowych funkcji pomiarowych – możliwe jest teraz bieżące monitorowanie energii i mocy czynnej i biernej, cos fi oraz współczynnika THD. Te rozbudowane funkcje diagnostyczne pozwalają na pełną kontrolę stanu lampy i sieci oświetlenia. Natomiast dzięki zmniejszeniu rozmiarów urządzenia mozliwe jest teraz łatwiejszy montaż w oprawie lampy.
Szczegółowe informacje dostępne są w dokumentacji technicznej produktu.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.