News - 24.02.2012

Pilotażowa inwestycja zrealizowana

inteligentne oświetlenie halWspólnie z Urzędem Miasta Jelenia Góra oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów i przy pomocy lokalnego oddziału firmy TAURON Dystrybucja S.A. zrealizowaliśmy instalację pilotażową na jednej z jeleniogórskich ulic. Przedstawicielom tych instytucji zaangażowanym w projekt bardzo dziękujemy.

Zainstalowany inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym pozwala na racjonalizację zużycia energii elektrycznej na oświetlenie. Dzięki temu możliwe jest osiągniecie znacznych korzyści zarówno w kosztach eksploatacji jak i serwisowych. Przez następne okresy rozliczeniowe będą prowadzone dokładne badania porównawcze dotyczące możliwych oszczędności przy zastosowaniu różnych algorytmów oszczędnościowych.

Jesteśmy przekonani, że w ciągu kilku lat wszystkie modernizowane sieci oświetleniowe będą wyposażone w tego typu systemy inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym. Włodarze Jeleniej Góry już dostrzegli szansę na poczynienie znacznych oszczędności bez zmniejszania komfortu użytkowania dróg a tym bardziej bez wyłączania oświetlenia, co niestety zdarza się w niektórych innych miastach. To jest krok w kierunku Inteligentnego Miasta – Smart City – miasta przyjaznego mieszkańcom a jednocześnie oszczędnego, nie zużywającego bez potrzeby zasobów energetycznych.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.