News - 15.10.2013

Prezentacja inteligentnego systemu sterowania oświetleniem

image-7W hotelu Bielany na Bielanach Wrocławskich odbyła się prezentacja inteligentnego systemu sterowania oświetleniem, uruchomionego niedawno przez naszą firmę na terenie TSSE w Biskupicach Podgórnych. Mieliśmy okazję przekazać ideę działania takich systemów z dokładnym wyszczególnieniem wszystkich możliwych do osiągnięcia oszczędności a także pokazać praktyczne aspekty instalacji, oprogramowania i obsługi systemu. Późniejsza wizyta na terenie strefy umożliwiła uczestnikom konferencji przyjrzenie się działającej instalacji oraz przeprowadzenie próby praktycznej sterowania siecią oświetleniową.
Duże zainteresowanie i ciekawe pytania specjalistów obecnych na prezentacji potwierdzają tylko potrzebę przeprowadzania częściej podobnych spotkań, pokazujących inteligentny system sterowania oświetleniem wraz z systemem nadrzędnym StreetLight.Vision. Widać, że dla praktyka kontakt z działającą instalacją powie więcej niż wiele stron dokumentacji. Planujemy już następne pokazy w rożnych częściach Polski. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.