News - 18.03.2013

Projekt na Łotwie

Z ogromną radością pragniemy poinformować o pierwszych efektach zeszłotygodniowych targów. Podpisaliśmy umowę na realizację pierwszego projektu na Łotwie. Cieszy nas to bardzo, gdyż nasza polityka sprzedażowa oparta o stosowanie otwartych i w 100% standardowych rozwiązań przynosi szybko wymierne efekty.

To jest nasz pierwszy projekt w tej części Europy, ale dużo wskazuje za tym, że szybko pojawią się następne.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.