News - 10.12.2012

Projekt oświetlenia w Tarnowskich Górach

APANET Green System sp. z o.o. dostarczył urządzenia sterowania oświetleniem Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. Projekt oświetlenia reprezentacyjnego budynku zakłada możliwość niezależnego sterowania strefami oświetlenia elewacji budynku Urzędu Miejskiego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań naszej produkcji możliwe jest efektowne ale racjonalne podświetlanie tego reprezentacyjnego budynku.

W przyszłości możliwe będzie również spięcie tego systemu sterowania z instalacją inteligentnego sterowania oświetlenia ulic i otrzymanie jednego spójnego systemu zarządzania oświetleniem oszczędzającego energię elektryczną bez wyłączania lamp ulicznych.

http://www.tarnowskiegory.pl/articles,article,1399,Nocna_panorama

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.