News - 18.02.2015

Smart City Forum

smartcity-banner

Dziś w Warszawie rozpoczyna się Smart City Forum. Wydarzenie to jest okazją do spotkania specjalistów wielu dziedzin, takich jak: budownictwo, transport, energetyka, medycyna, edukacja i administracja.

Stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy sferą biznesu i różnych szczebli administracji w temacie rozwoju Smart City w Polsce. Wśród zaproszonych jest również nasz przedstawiciel - jako gość honorowy.

Dowodzi to jak duży udział ma APANET w rozwoju Smart City.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.