News - 02.11.2015

Śniadanie prasowe z APANET S.A.

zarowka

Podczas śniadania prasowego, które miało miejsce od koniec października w Warszawie przedstawiliśmy historię spółki APANET S.A. oraz strategię dalszego jej rozwoju. Informacje zyskały duże zainteresowanie, czego dowodzi seria artykułów i wzmianek na temat poszerzenia naszej działalności oraz prognozowanych wysokich wzrostach przychodu spółki.

Napisały o nas zarówno prasa papierowa (Gazeta Wyborcza, Parkiet), jak też portale internetowe (Bankier.pl, money.pl, wp.pl). Cieszymy się, że przedstawione przez nas informacje spotkały się z tak dużym odzewem.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.