News - 28.08.2014

Spotkanie SLMC w Holandii

amsterdam

25 sierpnia, w Holenderskiej siedzibie firmy Echelon, odbyło się spotkanie członków LonMark StreetLight Marketing Committee, w którym wzięli również udział przedstawiciele firmy APANET. Oprócz omówienia
bieżących działań SLMC, firma Echelon zaprezentowała nowe technologie i komponenty mające na celu dalszy rozwój Inteligentnych Systemów Sterowania Oświetleniem.

Dzięki bezpośrednim kontaktom z wiodącymi dostawcami technologii, APANET Green System może oferować swoim odbiorcom najlepsze rozwiązania dostępne na rynku.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.