News - 29.04.2013

Sterownik GLC 200 – nowość

Jesteśmy zawsze elastyczni i szybko reagujemy na potrzeby zgłoszone przez naszych klientów – praktycznym przykładem takiego działania jest stworzenie nowego urządzenia uzupełniającego gamę produktów inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. Sterownik GLC serii 200 umożliwia sterowanie dwoma statecznikami lub zasilaczami lamp LED. Rozwiązanie takie znacznie redukuje koszty instalacji w przypadku, gdy na jednym słupie zainstalowane są dwie niezależne oprawy. Dotychczas, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu, niezbędna była instalacja dwóch sterowników GLC100, teraz mamy możliwość niezależnego sterowania dwoma lampami używając jednego GLC200.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.