News - 28.05.2014

Streetlight LonMark Marketing Committee

Przedstawiciel firmy APANET Green System Sp. z o.o. wziął udział w założycielskim spotkaniu Streetlight LonMark Marketing Committee (SLMC). Komitet ten stawia sobie za cel promocję specyfikacji LonMark jako pierwszego i wciąż jedynego w pełni otwartego standardu używanego w instalacjach Inteligentnego Sterowania Oświetleniem.

Realizowane to będzie poprzez publikację w prasie fachowej, udział w targach i innych wydarzeniach branżowych oraz inne działania nastawione na edukację potencjalnych inwestorów jak ważne jest stosowanie w tego typu instalacjach wyłącznie otwartych rozwiązań.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.