News - 02.09.2015

System sterowania APANET na autostradzie A1, odc. Sośnica – Maciejów

banner-mielec2

Konsorcjum, którego liderem jest APANET Green System Sp. z o.o. podpisało umowę z GDDKiA na Zaprojektowanie i uruchomienie systemu oświetlenia drogowego autostrady A1 na odcinku Sośnica- Maciejów od km 511+182,84 do km 517+200 wraz z węzłem Gliwice- Wschód.

Projekt ten kładzie duży nacisk na otwartość i interoperacyjność systemu sterowania oświetleniem. Obejmuje modernizację 800 punktów świetlnych i wyposażenie ich w prawidłowo działający system.
Partnerem konsorcjum jest firma PIU Wereszczyński posiadająca bardzo duże doświadczenie w branży elektroenergetycznej i instalacyjnej.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.