News - 05.08.2014

Instalacje pilotażowe w El Casar i Kamieniu Pomorskim

Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1-s

Firma APANET Green System zawarła dwie umowy dotyczące pilotażowych instalacji systemów sterowania oświetleniem ulicznym – w El Casar w Hiszpanii oraz w Kamieniu Pomorskim.

Zastosowanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem przynosi oszczędności rzędu 30-50%. Jest to istotne dla miast, gdyż większą część ich budżetu stanowią wydatki na oświetlenie uliczne. System taki redukując poziom zużycia energii przyczynia się także do redukcji CO2, przynosząc podwójną korzyść.

Po pierwszym etapie potwierdzającym skuteczność rozwiązania  oczekujemy wdrożenia instalacji w szerszej skali.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.