News - 29.03.2013

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Życzymy Państwu Radosnych, pogodnych i pełnych rodzinnego ciepła  Świąt Wielkiejnocy.


Życzenia składa zarząd i cały zespół

Apanet Green System


Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.