News - 22.03.2013

Wygrany przetarg organizowany przez ARP S.A.

Z dużym zadowoleniem informujemy, że APANET Green System wygrała przetarg organizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) na realizację projektu wdrożenia inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Wrocław-Kobierzyce.

Mamy nadzieję, że ten projekt stanie się niejako projektem referencyjnym dla zarządców terenów przemysłowych i pokaże jak realizować modernizację systemów oświetlenia aby połączyć funkcjonalność systemu ze znacznym zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i tym samym ze znaczną redukcją emisji CO2.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.