News - 05.03.2013

Zapraszamy do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

BENEFICJENT:
APANET Green System Sp. z o.o.
ul. św.Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

NAZWA PROJEKTU:

POIG 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

TERMIN SKŁADANIA OFERT
do 11 marca 2013 roku o godz. 13.00

———————————————————————————————————————————————-

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

ZAPYTANIE OFERTOWE 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 2

ZAPYTANIE OFERTOWE 3

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.