News - 01.06.2016

Zmiana siedziby spółki Apanet Green System

Informujemy o zmianie siedziby spółki Apanet Green System z dotychczasowej przy ul. Św Antoniego 7 we Wrocławiu. Nowa lokalizacja – nieruchomość na wrocławskim Oporowie, przy Alei Piastów 27 – zaadaptowana zostanie na siedzibę Zarządu. Decyzja związana jest z koniecznością powiększenia powierzchni produkcyjnej – przeprowadzka pozwoli na zwiększenie produkcji systemów sterowania opartych o nasz autorski projekt, co jest jednym z elementów przyjętej strategii rozwoju.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.