Projekty inteligentne sterowanie oświetleniem

Największym obecnie projektem, realizowanym przez APANET Green System sp. z o.o., jest system inteligentnego oświetlenia ulic. Firma wykorzystuje jej bogate doświadczenia związane z technologią LonWorks oraz światowe przykłady praktycznej realizacji koncepcji „Smart StreetLighting” w celu stworzenia własnego kompletnego rozwiązania kontroli i sterowania systemem oświetlenia ulicznego. System umożliwia:

  • sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi; ręczne lub automatyczne załączanie lub wyłączanie lamp oraz funkcje ograniczania ich mocy,

  • grupowanie lamp w zależności od potrzeb i ustalanie rożnych algorytmów sterowania dla różnych grup lamp; gdy z tej samej instalacji zasilane jest oświetlenie drogi osiedlowej i drogi o większym nasileniu ruchu dla obu przypadków są ustalane inne programy oszczędzania aby drogi były oświetlone zgodnie z normami,

  • zliczanie zużycia energii elektrycznej poszczególnych lamp i grup lamp czy też dodatkowych urządzeń zasilanych z tej samej instalacji np. oświetlenie świąteczne,

  • detekcję prawidłowego działania latarni, w przypadku awarii system może powiadomić operatora i ekipy serwisowe o konieczności interwencji np. przesyłając wiadomość SMS,

  • detekcję nieuprawnionego otwarcia obudowy lampy z powiadamianiem odpowiednich służb,

Regulacje unijne oraz rosnące oczekiwania dotyczące zracjonalizowania zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów a także deklaracje dotyczące ograniczenia produkcji CO2 sprawiają, że zastosowanie tego rodzaju systemów sterowania oświetleniem będzie w najbliższych latach koniecznością. Systemy takie umożliwiają znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie przyczyniają się do znaczących oszczędności – przykład działającej instalacji w Oslo potwierdza, że oszczędności sięgają 70%. Bardzo ważnym argumentem za stosowaniem takich systemów jest fakt, że mogą one w prosty sposób być instalowane w istniejących instalacjach oświetleniowych. Komunikacja między modułami Inteligentnego Oświetlenia odbywa się po przewodach zasilających latarnie (LonWorks Power Line Communication w skrócie PLC), prace instalacyjne nie wymagają więc dodatkowych prac związanych z doprowadzeniem przewodów komunikacyjnych do poszczególnych latarni, co czasami byłoby trudne i wymagające wielu kosztownych prac budowlano-projektowych oraz ziemnych a nierzadko byłoby wręcz niemożliwe.

Rozwiązania

Rozwiązania inteligentne oświetlenie drogowe

LonWorks

LonWorks

inteligentne oświetlenie hal

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.

Aktualności

Aktualności oświetlenie hal

Apanet na IoT Fest Warszawa

29.06.2017 | IoT Fest jest cyklem jednodniowych bezpłatnych wydarzeń, które odbywają się [...]

Nasz film! W prostych słowach o zaawansowanej technologii

22.04.2017 | O tym, czym jest, w jaki sposób działa i jakie [...]