Projekty inteligentne sterowanie oświetleniem

Największym obecnie projektem, realizowanym przez APANET Green System sp. z o.o., jest system inteligentnego oświetlenia ulic. Firma wykorzystuje jej bogate doświadczenia związane z technologią LonWorks oraz światowe przykłady praktycznej realizacji koncepcji „Smart StreetLighting” w celu stworzenia własnego kompletnego rozwiązania kontroli i sterowania systemem oświetlenia ulicznego. System umożliwia:

  • sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi; ręczne lub automatyczne załączanie lub wyłączanie lamp oraz funkcje ograniczania ich mocy,

  • grupowanie lamp w zależności od potrzeb i ustalanie rożnych algorytmów sterowania dla różnych grup lamp; gdy z tej samej instalacji zasilane jest oświetlenie drogi osiedlowej i drogi o większym nasileniu ruchu dla obu przypadków są ustalane inne programy oszczędzania aby drogi były oświetlone zgodnie z normami,

  • zliczanie zużycia energii elektrycznej poszczególnych lamp i grup lamp czy też dodatkowych urządzeń zasilanych z tej samej instalacji np. oświetlenie świąteczne,

  • detekcję prawidłowego działania latarni, w przypadku awarii system może powiadomić operatora i ekipy serwisowe o konieczności interwencji np. przesyłając wiadomość SMS,

  • detekcję nieuprawnionego otwarcia obudowy lampy z powiadamianiem odpowiednich służb,

Regulacje unijne oraz rosnące oczekiwania dotyczące zracjonalizowania zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów a także deklaracje dotyczące ograniczenia produkcji CO2 sprawiają, że zastosowanie tego rodzaju systemów sterowania oświetleniem będzie w najbliższych latach koniecznością. Systemy takie umożliwiają znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie przyczyniają się do znaczących oszczędności – przykład działającej instalacji w Oslo potwierdza, że oszczędności sięgają 70%. Bardzo ważnym argumentem za stosowaniem takich systemów jest fakt, że mogą one w prosty sposób być instalowane w istniejących instalacjach oświetleniowych. Komunikacja między modułami Inteligentnego Oświetlenia odbywa się po przewodach zasilających latarnie (LonWorks Power Line Communication w skrócie PLC), prace instalacyjne nie wymagają więc dodatkowych prac związanych z doprowadzeniem przewodów komunikacyjnych do poszczególnych latarni, co czasami byłoby trudne i wymagające wielu kosztownych prac budowlano-projektowych oraz ziemnych a nierzadko byłoby wręcz niemożliwe.

Rozwiązania

Rozwiązania inteligentne oświetlenie drogowe

LonWorks

LonWorks

inteligentne oświetlenie hal

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.

Aktualności

Aktualności oświetlenie hal

O przyszłości otwartych inteligentnych systemów sterownia

14.02.2018 | O przyszłości otwartych inteligentnych systemów sterownia, w rozmowie z agencją [...]

Spotkania B2B Apanet z firmami tajwańskim

23.10.2017 | Dziś, tj. 23 października bierzemy udział w spotkaniach B2B zorganizowanych [...]