Czujniki

GN100 (Green Node 100)

oświetlenie hal
GN100 (Green Node 100) to zintegrowane urządzenie pomiarowe parametrów środowiskowych. Wyposażone zostało w czujniki wilgotności, temperatury i ciśnienia powietrza oraz natężenia hałasu.

Urządzenie to jest rozwinięciem systemów inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym opartych na standardowej komunikacji PowerLine Comunication firmy Echelon. GN100 zostało wyposażone w standardową wtyczkę NEMA (rozpowszechnioną w instalacjach oświetlenia zewnętrznego), dzięki czemu stopień skomplikowania instalacji ograniczony został do minimum i polega na wkręceniu urządzenia w gniazdo NEMA umieszczone w dowolnym miejscu instalacji oświetleniowej.

Współpraca i konsultacje konstruktorskie z naszą firmą partnerską StreetLight.Vision zaowocowały rozwinięciem standardowego systemu SLV o funkcje SmartCity obrazujące wskazania czujników parametrów środowiskowych. Dzięki temu możliwe jest tworzenie map on-line inteligentnego miasta z wieloma warstwami pokazującymi poszczególne mierzone parametry.

Załączniki:

  1. GN1xx_DS10pl - Specyfikacja techniczna - GN1xx_DS10pl

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.