Infrastruktura

Infrastruktura

inteligentne sterowanie oświetleniem

Infrastruktura – Aby zapewnić sprawną komunikację wewnątrz systemu, czasami jest potrzeba zastosowania router’ów, coupler’ów i innych urządzeń sieciowych. Z racji, że system działa w otwartym standardzie LonWorks możliwe jest zastosowanie urządzeń działającego w standardzie dowolnego producenta.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.