System nadrzędny

System nadrzędny

sterowanie oświetleniem ulicznymSystem nadrzędny został zaprojektowany w taki sposób, aby w jak najprostszy sposób sterować i kontrolować nawet bardzo skomplikowane systemy oświetlenia ulic. Aby to ułatwić, możliwe jest tworzenie wielu poziomów grupowania latarni i tworzenie podsystemów kontrolowanych osobno. Oprócz podstawowych funkcji, takich jak włączanie i wyłączanie poszczególnych latarni oraz sterowania ich jasnością system, daje operatorowi możliwość na bieżąco śledzić zużycie energii elektrycznej na wszystkich poziomach, tj. począwszy od pojedynczych latarni, poprzez grupy latarni, całe ulice, dzielnice a skończywszy na całej instalacji oświetleniowej działającej w danym systemie, a także na sterowanie latarniami na poziomie tych grup i podgrup.

Przejrzysty interfejs pozwala operatorowi na sprawną kontrolę i nie jest on zasypywany niepotrzebnymi w danym momencie danymi, natomiast w razie potrzeby w łatwy sposób może się do nich dostać.

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.