Sterowniki

Zestaw GLC132AZB50

W wyniku rozmów z instalatorami i inżynierami projektującymi instalacje inteligentnych systemów sterowania rozpoznaliśmy potrzebę przyspieszenia i ułatwienia instalacji komponentów systemu. Odpowiedzią na oczekiwania klientów naszej firmy jest zestaw GLC132AZB50.

Dzięki umieszczeniu wszystkich komponentów w w jednej zgrabnej obudowie bardzo poprawiła się szybkość oraz pewność prac montażowych. W przypadku prac obiektowych są to parametry bardzo ważne, bowiem pomyłki montażowe bywają trudne do zlokalizowania i drogie w naprawie.

oświetlenie magazynów

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.