Projekty

Inteligentny system sterowania oświetleniem na terenie TSSE (Tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej).

APANET Green System sp. z o.o. to firma technologiczna specjalizująca się w inteligentnych systemach sterowania oświetleniem. Nasze wieloletnie doświadczenie w systemach sterowania
wykorzystujemy w produkcji urządzeń a także w integracji systemów. W swoich instalacjach wykorzystujemy głównie powszechnie sprawdzony i otwarty standard LonWorks, dzięki czemu nasze systemy są w pełni kompatybilne ze zdecydowaną większością tego typu systemów na świecie.

Projekt inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie TSSE (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna) polegał nie na stworzeniu nowego systemu od zera, a rozwinięciu istniejącego. Tak zwane retroffiting (ang. doposażenie) jest teraz pożądane w szczególności w gminach, głównie dlatego, że nie
wymaga wymiany istniejącej instalacji, a jedynie jej ulepszenia poprzez doposażenie działających obecnie elementów. Nowe sterowniki, które zamontowane zostały w słupach lamp, komunikują się z systemem nadrzędnym poprzez sterownik segmentowy z użyciem LonWorks PLC. Warto również zauważyć, że instalacja tych sterowników nie przewiduje ingerencji w istniejące przewody czy oprawy.

Zastosowanie tego systemu ma umożliwić gminom osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, jednocześnie zmniejszając koszty. Dzięki błyskawicznej informacji o awariach sieci oświetleniowej jest możliwość szybkiej reakcji, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Ostatnie badania wskazują, że gmina na terenie TSSE, w której wprowadzono taki system zużywa o 33% mniej energii elektrycznej, optymalizując przy tym znacznie koszty. Oszczędność tą zawdzięcza
prostemu ulepszeniu swojej instalacji oświetleniowej.

System gwarantuje:

  • pełną kontrolę poszczególnych lamp na całym obszarze z poziomu systemu zarządzania; operator korzystając ze strony internetowej systemu informatycznego ma możliwość ustalania poziomu oświetlenia i może w zależności od sytuacji zmieniać moc poszczególnych lamp,
  • komunikację dwukierunkową ze sterownikami umieszczonymi w lampach: odczyt na bieżąco parametrów elektrycznych każdej lampy – permanentny audyt energetyczny całej sieci,
  • błyskawiczną informację o awariach lampy czy sieci,
  • zliczanie czasu pracy poszczególnych lamp i tym samym planowanie wymiany źródeł światła, co pomaga obniżyć koszty serwisu,
  • zapewnienie dobrej widoczności na drodze, co poprawia bezpieczeństwo przechodniów oraz kierowców.

instalacja-TSSE

Rozwiązania

Rozwiązania sterowanie oświetleniem ulicznym

LonWorks

LonWorks

inteligentne sterowanie oświetleniem

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować.