Dane finansowe inteligentne sterowanie oświetleniem

Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APANET S.A. w latach 2012-2014 (w tys. zł oraz jako udział w całkowitych przychodach danego roku obrotowego)

df-tabel1

 

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APANET S.A. w latach 2012-2014 (w tys. zł oraz jako udział w całkowitych przychodach danego roku obrotowego)

df-tabel2