Kalendarium inteligentne sterowanie oświetleniem

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 9 lutego 2017 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 9 maja 2017 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 9 sierpnia 2017 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 9 listopada 2017 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – 24 maja 2017 r.

 

Wszelkie informacje na temat zmiany terminów publikacji raportów okresowych zostaną przekazane w formie raportu bieżącego.