Grupa Kapitałowa APANET S.A. inteligentne sterowanie oświetleniem

Spółka funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa od 2013 roku, a w jej skład wchodzi:

 

wykres1

APANET Green System sp. z o. o. – spółka zależna została utworzona 29 grudnia 2010 roku i zarejestrowana w dniu 20 stycznia 2011 roku. APANET S.A. pozostaje podmiotem dominującym w stosunki do APANET Green System sp. z o. o., posiadając 100% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. Spółka zależna zajmuje się dostarczaniem gotowych rozwiązań w zakresie inteligentnego sterowania oświetleniem dróg, miejsc publicznych oraz obszarów przemysłowych.