Profil działalności inteligentne sterowanie oświetleniem

Spółka APANET S.A. rozpoczęła działalność w 2012 roku, a jako Grupa Kapitałowa funkcjonuje od 2013 roku w wyniku nabycia APANET Green System Sp. z o.o. Grupa operuje na rynku czystych technologii (cleantech) i od początku funkcjonowania zajmuje się głównie systemami sterowania i kontroli zużycia mediów. Działalność Grupy Kapitałowej APANET S.A. polega na tworzeniu i sprzedaży rozwiązań w zakresie inteligentnego sterowania oświetleniem, które są odpowiedzią na wysokie koszty obsługi oświetlenia ulicznego. Oferta Grupy jest skierowana przede wszystkim do jednostek samorządów terytorialnych, wykonawców inwestycji infrastrukturalnych czy podmiotów prywatnych, które zarządzają sieciami oświetlenia. Produkty Grupy Kapitałowej APANET S.A. charakteryzują się dużym stopniem zindywidualizowania, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do potrzeb potencjalnego klienta.

 

Grupa Kapitałowa APANET S.A. i jej rozwiązania zostały docenione, co potwierdza otrzymanie nagród
i wyróżnień:

  • I miejsce w Konkursie na Najlepszy Produkt na targach Światło (2011 r.),
  • Laureat w Konkursie Ministerstwa Środowiska GreenEvo (2011 r.),
  • Nominacja w Sustainable Energy Europe Competition (2012 r.),
  • Laureat w XXIII edycji Konkursu „Teraz Polska” (2013 r.).