Strategia rozwoju inteligentne sterowanie oświetleniem

Głównym celem strategicznym Grupy  jest znaczący wzrost sprzedaży zarówno w kraju jak i za granicą. Grupa planuje również rozszerzyć ofertę o nowe usługi, a co za tym idzie zwiększyć swoje zdolności wytwórcze. Cel strategiczny ma być osiągnięty poprzez realizację następujących celów:

I.        Rozbudowa działu sprzedaży krajowej

W związku z rosnącym zainteresowaniem rynkiem sterowania oświetleniem w Polsce, Grupa będzie kładła nacisk na zatrudnienie grupy specjalistów zajmujących się obsługą kluczowych klientów. Ich zadania będą polegać na edukacji potencjalnych klientów oraz na utrzymywaniu dobrych relacji z klientami. Dział handlowy będzie na bieżąco wspierał realizację projektów i reprezentował firmę w czasie ich trwania.

II.      Stworzenie działu sprzedaży zagranicznej

Grupa nie przeprowadza obecnie żadnych intensywnych działań marketingowych za granicą, a mimo to obserwuje spore zainteresowanie swoją ofertą ze strony zagranicznych klientów. Odpowiedzią na powyższą sytuację jest decyzja o stworzeniu działu sprzedaży zagranicznej. Oprócz prowadzenia działań promocyjnych, sprzedażowych oraz edukacyjnych klientów i śledzenia postępów realizacji projektów celem działu sprzedaży będzie pozyskiwanie partnerskich instalatorsko-handlowych przedsiębiorstw zagranicznych.

III.    Budowa zespołu ds. projektów w formule ESCO

Nowy przedsięwzięciem będzie usługa finansowania inwestycji w formule ESCO (finansowanie inwestycji, których celem będzie zmniejszenie zużycia energii, w zamian za przychody stanowiące redukcję części kosztów). W tym celu powstanie odpowiedni zespół, który będzie uczestniczył w  procesie finansowania inwestycji we wszystkich etapach. Pierwszy etap będzie polegał na poszukiwaniu  potencjalnych możliwości inwestycyjnych, finansowania go lub poszukiwania źródeł finansowania. W kolejnych etapach zespół będzie wspierał realizację projektów oraz dokonywał ich rozliczenia. Grupa nie wyklucza wyodrębnienia spółki zależnej w ramach Grupy, której celem będzie realizacja wyżej wymienionych zadań. W obecnej chwili trwają ustalenia regulacji dotyczących projektów w formule ESCO.

IV.   Rozbudowa działu produkcji

W sytuacji znaczących wzrostów ilości zamówień, wynikających z powyższych działań, może pojawić się potrzeba zwiększenia zdolności produkcyjnych Grupy. Wynikiem powyższego zjawiska będzie rozbudowa działu produkcji oraz w dalszej perspektywie zakup parku maszynowego, o ile zapewniona będzie dla niego opłacalność poziomów produkcji.

V.     Stworzenie działu obsługi istniejących instalacji

Klienci, którzy zdecydują się na przekazać dostęp do systemu zarządzania nabytego rozwiązania (zarządzanie siecią, poziomami mocy lamp, serwisem) i umożliwią zdalne dysponowanie zespołami serwisowymi, będą mogli korzystać z usług zarządzania działu specjalnie utworzonego do działania w tym obszarze. Opłata abonamentowa za świadczenie usług serwisowych będzie  stanowiła regularne źródło przychodów dla Grupy, która dodatkowo zmniejszy koszty obsługi poprzez wykorzystanie łatwego systemu do centralnego zarządzania, umożliwiającego tworzenie podsystemów.

Przyjęta strategia będzie realizowana w latach 2014 – 2016. Pierwsze trzy cele strategiczne są realizowane w chwili obecnej i będą wykonywane w sposób ciągły. Realizacja celu czwartego jest uwarunkowana opłacalnością poziomów produkcji dla  istnienia własnego parku maszynowego. Piąty cel będzie realizowany w momencie uzyskania odpowiedniej liczby klientów.