Walne Zgromadzenie inteligentne sterowanie oświetleniem

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2017 r. 

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 r. Zarząd informuje ponadto o niepodjęciu przez ZWZ uchwał o numerach 11, 14, 19 oraz 20.
Zarząd Spółki zaznacza również, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ, a także że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

APANET – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 r.