Rada Nadzorcza inteligentne sterowanie oświetleniem

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

 

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ APANET S.A.

Anna Gardiasz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Prowadzi własną wydawniczą działalność gospodarczą.

Iwona Sułek – Członek Rady Nadzorczej

Finansista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i doradztwie finansowym, w szczególności w obszarze pozyskiwania finansowania pod inwestycje lub przejęcia, restrukturyzacji i zarządzania portfelami wierzytelności oraz doradztwa finansowego na rynku FinTech. Pracowała m.in. jako Dyrektor w dziale doradztwa corporate finance  KPMG, Dyrektor zarządzający obszarem współpracy z Instytucjami Finansowymi Citibank Handlowy oraz dyrektor inwestycyjny w BRE Private Equity. Od kilku lat jest związana z Querton Capital Partners gdzie realizuje projekty doradcze z zakresu doradztwa finansowego typu corporate finance i sekurytyzacji portfeli wierzytelności Posiada dyplom magistra finansów i bankowości. Mówi biegle po angielsku oraz komunikatywnie po niemiecku i rosyjsku.

Dariusz Karolak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, stypendysta w La Jolla Institute for the Experimental Medicine w San Diego w USA. Od roku 1994r. Współzałożyciel wydawnictwa finansowego WIG-PRESS Sp. z o.o. specjalizującego się w tematyce inwestowania na rynkach finansowych. W latach 2001-2005 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej notowanej na GPW spółki INSTAL LUBLIN S.A. Jest założycielem i akcjonariuszem BRASTER S.A.

Paweł Nowak – Członek Rady Nadzorczej

Zawodowo związany od wielu lat z sektorem energetycznym. Radca prawny i partner w kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office sp. k. Specjalista w sprawach z zakresu energii, środowiska oraz prawa korporacyjnego. Doradza klientom z różnych sektorów energetyki rozproszonej, w tym energetyce wiatrowej, słonecznej oraz w sektorze biogazu rolniczego i wysypiskowego. Doradza również innowacyjnym firmom, w tym z sektora energetycznego i elektromobilności. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa inwestorom skandynawskim. W spółce WindSpace sp. z o.o. współpracował przy rozwoju, finansowaniu i budowie projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru i słonecznej. Ponadto aktywnie uczestniczy w działalności społecznej dotyczącej polskiego rynku OZE. Członek Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej. Jest aktywnym uczestnikiem wielu procesów legislacyjnych i działań na rzecz wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi energetyki rozproszonej w Polsce. Wielokrotnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem występując na seminariach i konferencjach w kraju i zagranicą. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mówi biegle po angielsku i komunikatywnie po niemiecku.

Paweł Łukasiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Ekonomista, ekspert w dziedzinie planowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych (biotechnologia, elektronika, informatyka). Wykładowca akademicki – prowadził m.in. zajęcia w dziedzinie zabezpieczania i
komercjalizacji własności intelektualnej powstałej w ramach prac badawczych, (prowadził zajęcia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Krakowskiej, Akademii Obrony Narodowej, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk). Autor publikacji w tym zakresie. W przeszłości pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej a później Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Braster SA.